Fanart: Ainori Technos

Date: November 19th, 2023

Fanart: Damien [ Magical Diary ]

Date: November 15th, 2023

OC: Eisuke

Date: November 8th, 2023

OC: Yusei in lolita [with fake piercings]

Date: November 5th, 2023

OC: Kissy Kissy Purr Purr cast; Chihiro, Rie, Yuna, Nana and Yui.

Date: November 4th, 2023

OC: Yukio

Date: November 1st, 2023