Fanart: Yu-Dai of SEX-ANDROID

Date: July 29th, 2022

OC: Yukio outfit designs

Date: Unknown + July 28th, 2022

Fanart: Mana

Date: July 26th, 2022

OC: Raphael + GF's oc Scythe

Date: July 25th, 2022

OC: Arakawa

Date: July 23rd, 2022

Fanart: Crispin Wizard [ Bee and Puppycat ]

Date: July 22nd, 2022

Fanart: Miku [ An Cafe]

Date: July 21st, 2022

OC: Raphael

Date: July 20th, 2022

Commission for M_M_MK2 @ Twitter

Date: July 20th, 2022

Commission for Feyspeaker @ Tumblr + Twitter

Date: July 19th, 2022

Fanart: Mikoto [ZIGZAG]

Date: July 17th, 2022

Artfight for @/ s-a-l-t-i

Date: July 16th, 2022

OCs: Raphael + Scythe [Scythe is my gf's oc!!]

Date: July 17th, 2022

OCs: Seiichi + Katsukiyo

Date: July 13th, 2022

Artfight: Red Plague for Sunscones !

Date: July 12th, 2022

Commissions for datashewrites on Tumblr!

Date: July 11th, 2022

Fanart: Ryutaro [Plastic Tree]

Date: July 10th, 2022

OC: Tama

Date: July 9th, 2022

OCs: Yukio, Eiichi, Nozomu, Ai, Hachi, Arakawa, Kazuki, Momoka

Date: July 3rd, 2022

Fanart: Bou [ An Cafe]

Date: July 2nd, 2022